Академична борса

Стажант, логистични дейности

 • Компания Фесто Производство ЕООД
 • Месторабота София
 • Дата 22.01.2024 г.
Повече за компанията

Описание на позицията


Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от вълнуващия свят на Festo!

Стажант, логистични дейности

Описание на длъжността:
 • Съдейства за обработката на заявките за експедиция на готова продукция и други изделия за клиенти и партньори на фирмата;
 • Окомплектова и архивира документацията за входящи и изходящи пратки;
 • Обработва, изготвя и архивира дългосрочни декларации за преференциален произход;
 • Следи нормативните документи, свързани с логистичната дейност и отражението им върху дейността на фирмата.
Технически компетенции:
 • В процес на придобиване на висше техническо или икономическо образование – първи или втори курс ще се счита за предимство;
 • Добра компютърна грамотност – MS Office.

Професионални компетенции:

 • Професионален стаж в областта ще се счита за предимство;
 • Писмено и говоримо владеене на английски и/или немски език, ниво B1.

Личностни компетенции:

 • Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
 • Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
 • Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
 • Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
 • Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
 • Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
 • Гъвкаво работно време.

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява е необходимо да изпратите актуална автобиография.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Информация за позицията

 • Свободна позиция Стажант, логистични дейности
 • Изисквано образование Икономист бакалавър, Икономист магистър, Инженер бакалавър, Инженер магистър, Студент
 • Заетост Пълно работно време, С място на работа, Стаж
 • Чужди езици Английски, Немски
 • Програми MS Office

Кандидатствай