Академична борса

Стажант в звено "Конструктивно"

 • Компания Фесто Производство ЕООД
 • Месторабота София
 • Дата 11.06.2024 г.
Повече за компанията

Описание на позицията

Festo е световен лидер в областта на технологиите за автоматизация със седалище в Германия. Ние неизменно създаваме оригинални технологични решения за изпълнение на продуктови концепции. Като работодател правим всичко по силите си, за да дадем възможност на новаторските идеи да бъдат превърнати в дела. Какво очакваме от Вас? Да мислите извън шаблоните. Да имате желание да опитвате нови неща. Да допринасяте със собствени идеи. Да оползотворявате предоставяните от нас творческа свобода, широки възможности за развитие и достъп до най-добри практики. Накратко, изправете се пред нови предизвикателства като част от производствения екип във вълнуващия свят на Festo!

Във връзка с разрастване на дейността на „Фесто Производство“ и разширяването на екипа, отдел „Производство на инструменти и детайли“ търси да назначи:

Стажант в звено "Конструктивно"

Описание на длъжността:

 • Обучава се в областта на конструкция и технология на инструментална екипировка .
 • Проследяване и осигуряване на процесите свързани с производство на детайли за инструменти и нестандартна екипировка
 • Обезпечава всяко работно място в инструменталното производство с необходимата техническа и технологична документация по съответният проект, както и участва в контрола за правилното изпълнение на поставените технологични изисквания и спазване на технологичната дисциплина в инструменталното производство
 • Обучава се как да планира и оптимизира технологичните процеси с цел повишаване на рентабилността на инструменталното производство
 • Участва в изготвянето на калкулации чрез определяне на необходимите технологични времена по видове обработки.
 • Обучава се като взима участие в процеса по контрол на операциите;
 • Участва в системата за управление на производствените процеси.

Технически компетенции:

 • Средно техническо образование;
 • Добра компютърна грамотност – MS Office.

Професионални компетенции:

 • Професионален опит на същата или сходна позиция се счита за предимство.

Личностни компетенции:

 • Умения за вземане на своевременни решения и поемане на отговорност в динамична и променяща се среда;
 • Ориентация към постигане на резултати и изпълнение на целите;
 • Фокус върху стойността за вътрешните и/или външните клиенти;
 • Умения за сътрудничество и работа в екип, както и умения за работа в мултикултурна среда;
 • Мислене извън рамките - ориентация към непрекъснатото подобрение и креативност;
 • Желание за обучение и работа в производствена среда;
 • Отвореност към промяната и придобиване на нови знания и умения, гъвкавост и адаптивност.

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение и богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производствено предприятие;
 • Специализирано обучение в областта на конструирането на инструментална екипировка.

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в гр.Смолян, ул.“Димитър Македонски“ 4 на вниманието на г-н Ангел Дишлиев, р-л отдел „Производство на инструменти и детайли“ или на имейл.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Информация за позицията

 • Свободна позиция Стажант в звено "Конструктивно"
 • Изисквано образование Среден техник, Студент
 • Заетост Пълно работно време, С място на работа, Стаж
 • Програми MS Office

Кандидатствай