GreMa3D подпомогна създаването на център за върхови постижения в Русенски университет „Ангел Кънчев".

13.11.2023 г.3 мин.

Екипът на GreMa3D е част от създаването на новия високотехнологичен център за върхови постижения в Русенски университет „Ангел Кънчев", научи Борса.bg от инженеринговата компания, специализирана в 3D технологиите. Модерният научно-изследователски комплекс е първият в страната в областта на ИКТ от типа разпределена изследователска инфраструктура, като е осъществен по проект „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“.

Центърът за върхови постижения в РУ „Ангел Кънчев“ впечатлява с техника от най-високо ниво. В една от лабораториите могат да се заснемат движения с 16 камери и да се направи последващ анализ в 360-градусова перспектива. До построяването на центъра, тази възможност е налична само в Швейцария и Южна Корея. Кинематичното заснемане позволява прецизно 3D проектиране и моделиране, с приложение в киното, видеоигрите, танците, спорта и др.“, разказаха от GreMa 3D (Грейт Мастър).

В Центъра за върхови постижения (ЦВП) има пет високотехнологични лаборатории с различна насоченост:

  • „Дигитализация и 3D сканиране“;
  • „3D принтиране, прототипиране на обекти";
  • „3D проектиране и моделиране";
  • „Добавена и смесена реалност";
  • „Сериозни игри и симулации".

По време на откриване на ЦВП акад. Христо Белов, ректор на Русенския университет, сподели, че целите на ръководството са насочени към привличане на талантливи млади изследователи, развитие на нови продукти и услуги за бизнеса, принос в развитието на дигиталното образование и обществото и високи научни постижения в областта на ИКТ.

В УНИТе партньори са пет висши училища: СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“ , Бургаски университет „Проф. Асен Златаров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

 

Източник на снимковия материал: РУ „Ангел Кънчев", GreMa3D

 

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Грейт Мастър ЕООД /GreMa 3D
www.grema3d.bg

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Русенски университет „Ангел Кънчев“
https://www.uni-ruse.bg