УАСГ стартира партньорство с Община Бургас и задълбочава отношенията си с Университета на Прищина

15.05.2024 г.3 мин.

През май т.г. ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) подписа ключово споразумение с Община Бургас и проведе среща с ректора на университета на Прищина в Митровица, съобщиха за Борса.bg от учебното заведение. Сътрудничеството между УАСГ и Общината ще допринесе за партньорството между бизнеса, академичните среди и общинската администрация при реализацията на големи проекти в Бургас. На срещата между университетите пък бяха обсъдени идеи за продължаване и разширяване на съвместните проекти и дейности.

На 9 май т.г. се проведе срещата между доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова, ректор на УАСГ, и проф. Небойша Арсич, ректор на Университета на Прищина в Митровица. Връзките между двете учебни заведения датират от 2019 г., когато те се включиха в консорциум за изпълнение на проект, финансиран от Европейския съюз по програма „Еразъм+“. На срещата бяха обсъдени идеи за продължаване и разширяване на сътрудничеството, като кандидатстване в научни проекти по програми на ЕС, както и въпроси от взаимен интерес в областта на архитектурата и строителството.

Споразумението, подписано между УАСГ и Община Бургас, от своя страна ще осигури по-големи възможности на младите хора, които имат желание да се развиват в сферата на архитектурата, строителството и геодезията. В посочените в документа цели се предвижда Университетът да подпомага Общината чрез предоставяне на изследователски опит, заедно с експертен потенциал за решаване на проблеми в областта на градоустройството, включително осигуряване на квалифицирани кадри за посочените нужди.

Планира се Общината да съдейства на УАСГ чрез предоставянето на казуси от практиката за нуждите на обучението и за организиране на студентски практики в Бургас. Споразумението на двете институции включва и съвместно организиране на обучения за представяне на добри практики и иновации в архитектурата и строителството. 

На срещата между двете страни се обсъди още сътрудничество при извършване на проучвания, анализи, научни изследвания и експертни задачи. Сключеното споразумение е важна стъпка към разкриването на филиал на висшето училище в морския град или възможното създаването на център за продължаващо обучение и преквалификация.

Източник на снимковия материал: Община Бургас, УАСГ

Тагове: кариера, обучение, университет

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
https://uacg.bg