Татяна Милева от Фесто Производство: В България Festo партнира на техническото образование повече от 30 години

07.06.2024 г.7 мин.

Когато става дума за съвременно индустриално производство и технологични иновации, въпросът за бъдещето на следващото поколение технически специалисти е от определящо значение. В тази връзка, качеството на техническото образование има основна роля в подготовката на квалифицирани кадри, които да отговорят на динамично променящия се индустриален свят. За да обърне специално внимание на темата, екипът на Инженер.bg стартира дългосрочна инициатива, в която водещи лица на бранша споделят своята позиция по някои от най-интригуващите въпроси, свързани с техническото образование у нас. Пред екипа ни днес застава г-жа Татяна Милева, ръководител на отдел „Човешки ресурси и правен” във Фесто Производство ─ лидер в областта на автоматизацията. Като доказан HR експерт, тя споделя своите виждания и анализи за предизвикателствата и възможностите пред българското техническо образование и изследва как симбиозата между академичната общност и индустрията може да създаде силни връзки, които да катализират социален и икономически просперитет.

Г-жо Милева, „произвежда“ ли техническото образование в България достатъчно добре подготвени за практиката кадри?

Техническото образование е отговорност на цялото общество и нивото му зависи от симбиозата и качественото общуване между всички заинтересовани страни, участващи в процеса. Целта е да изграждаме среда, която да бъде барометър за това как възприемаме отношението между човека и машината и какви са видимите и невидимите връзки, които изграждат тази взаимосвързаност. Ето защо смятам, че всички ние, представителите на технически университети, училища, академична общност, професионални клубове и сдружения, съюзи, браншови организации, бизнеса/индустрията, носим отговорност за изграждането и култивирането на техническото образование в насока социален и икономически просперитет на хората и обществото.

Страната ни е с традиции в областта на техническото образование. Факт е желанието на определени образователни институции да съгласуват програмата за обучение с представителите на бизнеса, съгласно последните новости в бранша. Целта ни е още в най-ранен етап да се заложи конкретния профил на учащия човек – от входа до изхода на техническото си образование.

Ученето е в ДНК-то на Festo, ето защо тази линия, посока на развитие и учене през целия живот е изключително важна за нас. Ние знаем, че техническото обучение е двигател на новите технологии и иновациите и благодарение на нашите традиции в промишлеността и дидактическият ни опит, успешно преодоляваме несъответствията и статуквото на утвърдените учебните програми с изискванията на индустрията.

Как може да се подобри още повече връзката между бизнес и образование?

Важно е да се работи върху формиране и осъзнаване както от страна на младите специалисти, така и на всички нас, че ученето продължава през целия живот и е част от смисъла на живота, от съществуването на човека.

За нас е важно да говорим на един език за формиране на култура към обучението/образованието и достигане до истината, че то е “ключ” към оформянето на бъдещите промени и стимулирането на иновациите от хората. Да сме гъвкави и адаптивни, приемайки, че непрекъснатото развитие и усъвършенстване на знанията и уменията могат да бъдат акуратно адаптирани към изискванията и спецификацията на професионалните умения на деня и бъдещето.

Всичко може да бъде подобрено. В това число и инвестициите в иновативни решения и диалогичната колаборация с образователните институции: създаване на цялостно разработване на учебна среда, обособяване на симулативни фабрики и процеси, възможност за стажантски програми или работа в реална работна среда.

Корпоративната отговорност на Festo към образованието e широкоспектърна и мащабна, ето защо като компания ние инвестираме над 7% от оборота си за развой, иновации, включително за изграждането на центрове за придобиване на професионални умения. Действащите Learning Factory и Learning Centre са устойчиви платформи за професионалното знание.

Извън стандартните стажантски програми, каква иновация бихте предложили Вие за навлизане на млади специалисти в техническия бранш?

Възможността за среща на практици лице в лице, независимо дали това ще стане по време на кариерен форум, ден на отворените врати или друга национална образователна инициатива, винаги разглеждаме като възможност за импулс и вдъхновение към инженерната област. Ето защо приветстваме и подпомагаме национални състезания за ученици и студенти. Такива са Дните на роботиката и First Lego League. През 2024 г. колегите от Техническия ни инженерен център разработиха 8-модулна програма с фокус върху промишлената електроника и успешно реализирахме пилотния образователен проект „TEC_Tech_Academy“.

В България Festo има дългогодишна и последователна политика на сътрудничество и подпомагане на средното и висшето образование. Почти 30 години дружеството успешно реализира стажантски програми за ученици и студенти от професионални гимназии с технически специалности, както и за технически университети. Едни от първите сме, които реализирахме пилотния проект за въвеждане на дуално обучение в средното образование в България, чиято основа е „учене чрез работа“. Festo отдавна разполага с широкоспектърни, профилирани и алтернативни решения, интегриращи най-новите тенденции в техническото образование. Всички те поставят човека в центъра. Хората, които създават, използват и развиват технологиите. Затова всеки един от нас непрекъснато учи и споделя знания, защото знаем, че образованието променя света.

Целия материал можете да прочетете в Инженер.bg ТУК.

Източник на снимковия материал: Фесто Производство, canva.com

Тагове: кариера, производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто Производство ЕООД
www.festo.com/bg